ยืนยันแก้ไขประกาศ : รับแก้ไขปัญหาน้ำรั่วซึม ซ่อมรอยร้าว หลังคารั่ว

facebook