BKL TALK & CLUB / พูดคุยเรื่องทั่วไป > ข่าวประชาสัมพันธ์จาก ADMIN

วิธีแก้ไขประกาศบึงกาฬไลค์

(1/1)

admin_supachok:
วิธีแก้ไขประกาศบึงกาฬไลค์

1.เข้าไปกระทู้ที่ต้องการ แก้ไข หรือลบ
[nofollow]

2.กดปุ่มแก้ไข หรือ ลบกระทู้ ตามรูปภาพ
[nofollow]

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version